Privacy policy

1. ALGEMEEN

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van SOLUTION met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens (“Privacybeleid”). Dit Privacybeleid is van toepassing op de website solution.be, ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. SOLUTION is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens.

Reikwijdte en toestemming
:
Door gebruik te maken van solution.be en daaraan gerelateerde diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het door ons verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid.
SOLUTION kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in ons Privacybeleid zullen wij meedelen op onze Website.
Personen jonger dan 18 maar ouder dan 13 jaar oud kunnen SOLUTION’s diensten enkel gebruiken met de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of wettelijke voogd. Minderjarigen jonger dan 13 jaar mogen geen gebruik maken van solution.be. De voogd is verantwoordelijk voor alle activiteiten met zijn account door een minderjarige.
Het gewijzigde Privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op onze Website is geplaatst. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 22 juli 2018.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

U kunt onze website bezoeken zonder u te hoeven aanmelden door middel van het registreren van een account. Wanneer u beslist om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen op onze servers.
Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

Gegevens die wij automatisch verzamelen: Wanneer u onze websites bezoekt, onze applicaties, diensten en tools gebruikt of op advertenties of overige content reageert, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele of ander apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 1. de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar solution.be, verwijzende URL, advertentiegegevens, en IP-adres.
 2. Gegevens die u aan ons verstrekt: 
  informatie die wij verzamelen met behulp van cookies en webbeacons.

Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze websites invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten.
Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 1. gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account of voor de diensten die u afneemt;
 2. aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media websites of diensten van derden;
 3. gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via onze websites of correspondentie die ons wordt toegezonden;
 4. gegevens over uw locatie en de locatie van uw toestel, inclusief unieke identificatiegegevens van uw toestel indien u deze dienst heeft ingeschakeld op uw mobiele apparaat

Gegevens uit andere bronnen:
Wij kunnen aanvullende gegevens over u ontvangen of verzamelen van derden en deze toevoegen aan onze accountinformatie.
Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
demografische gegevens, navigatiegegevens, aanvullende contactgegevens en aanvullende gegevens over u uit andere bronnen, zoals overheidsinstanties, voor zover toegestaan door de wet.

3. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens (zie hierboven) kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. om u toegang te geven tot onze diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van e-mail of per telefoon;
 2. om onze diensten, content en advertenties op u af te stemmen, te meten en te verbeteren;
 3. om contact met u op te nemen, via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS) of telefonisch, om u te informeren over onze diensten of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in dit Privacybeleid; en
 4. om u andere diensten te verlenen waarnaar u heeft gevraagd, als beschreven toen wij de gegevens verzamelden

Gegevens delen met en registratie op social media sites:
We kunnen ook diensten aanbieden die het u mogelijk maken om gegevens te delen met met socialmediasites van derden, zoals Facebook, en LinkedIn. Indien u ons toegang geeft tot bepaalde persoonsgegevens die zijn opgeslagen op websites van derden, zal de reikwijdte van deze toegang verschillen per website en zal deze worden bepaald door uw eigen browserinstellingen evenals door uw toestemming.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met 

derden in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Zoals verder omschreven onder 4, maken wij uw persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

dienstverleners met wie wij een contract hebben gesloten om ons te helpen met het aanbieden van onze diensten op de website (denk hierbij aan marketing bureaus en technische ondersteuning). In dergelijke gevallen blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van SOLUTION.

bepaalde derden(zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid.
Wij kunnen uw persoonlijk gegevens delen:

 1. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
 2. indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
 3. indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

4. MARKETINGDOELEINDEN

U gaat ermee akkoord dat wij de door ons verzamelde gegevens mogen gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen voor producten of diensten van SOLUTION die interessant voor u zouden kunnen zijn.
Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw gegevens combineren met gegevens die wij van andere bedrijven verzamelen en deze gebruiken om onze Diensten en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren.
Wanneer u geen marketingberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u uw berichtvoorkeuren aangeven in het door u ontvangen bericht.

5. COOKIES

Wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen wij of onze service providers, cookies (gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat) of webbeacons (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) plaatsen. Wij gebruiken deze cookies om ons te helpen u te identificeren als gebruiker, om u een betere gebruikerservaring op onze website(s) te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten en om vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op onze website.

6. BESCHERMING EN OPSLAG VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar info@solution.be. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

7. ANDERE INFORMATIE

Misbruik en ongevraagde commerciële communicatie (“spam”): Wij tolereren geen misbruik van onze Website. Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van onze website (spam of spoof e-mails), dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar info@solution.be. Indien u denkt dat u een beveiligingslek in onze website heeft ontdekt, dan verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen naar info@solution.be met een uitleg van de door u ontdekte kwetsbaarheid van onze website.

Het is niet toegestaan om onze communicatiemiddelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden. Voor uw veiligheid scannen wij berichten automatisch en kunnen deze controleren op spam, virussen, phishing en andere schadelijke activiteiten of illegale of verboden content. We slaan berichten verzonden via deze middelen echter niet permanent op.

Derden: Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is dit Privacybeleid uitsluitend van toepassing op het gebruik en de doorgifte van informatie die wij van u verzamelen. SOLUTION  heeft geen controle over het privacybeleid van derden dat mogelijk op u van toepassing is. Wanneer wij samenwerken met derden of tools van derden gebruiken om bepaalde diensten te verlenen, zullen wij uitdrukkelijk aangeven welk privacybeleid op u van toepassing is. We moedigen u daarom aan om vragen te stellen voordat u uw persoonsgegevens bekend maakt aan anderen.

8. INZAGE PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onderstaande contactgegevens. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op uw verzoek reageren.

9. DATALEK

In het geval van een datalek zullen wij dat binnen de 72 uur melden, tenzij het lek geen gevaar vormt voor de persoonsgegevens.

10. AANPASSEN/UITSCHRIJVEN DIENST NIEUWSBRIEF

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden. Inschrijven op de nieuwsbrieven kan enkel via de website en op uw eigen initiatief door het verstrekken van uw mailadres.

11. AANPASSEN/UITSCHRIJVEN COMMUNICATIE

Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen via info@solution.be.

12. ONZE CONTACTINFORMATIE:

U kan ons via e-mail, schriftelijk of telefonisch bereiken via onderstaande contactgegevens. Via deze weg kunt u ook een klacht indienen die we zo snel mogelijk correct behandelen. Indien u niet tevreden zou zijn over onze reactie, kunt u ook terecht bij de overheid en meer bepaald bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De contactgegevens staan op hun website.


SOLUTION
Kernenergiestraat 53, 2610 Wilrijk – België
Telefoon :  +32 3 460 30 01
Email: info@solution.be
BTW BE0473.223.804

www.solution.be wordt u aangeboden door SOLUTION, met maatschappelijke zetel te Kernenergiestraat 53, 2610 Wilrijk.

(laatst bijgewerkt op 24.03.2021)

Contacteer Solution op +32 3 460 30 01 of via info@solution.be